Tradzster-Kwaliteitslabel

Tradzster heeft recent een kwaliteitslogo ontwikkeld.

Signaalaanbieders die dit logo willen ontvangen, dienen aan het kwaliteitscharter te voldoen.

Dit kwaliteitscharter zorgt ervoor dat signaalaanbieders niet zomaar iets kunnen roepen om klanten naar zich toe te trekken.

Het verplicht de signaalaanbieder om:

1. zijn systeem te volgen met zijn eigen centen

2. eerlijke marketing te voeren

3. minimaal één keer in de maand te communiceren met de beleggers die hun systeem volgen

Voor jou als klant wordt dit label duidelijk zichtbaar in het Tradzster-platform. Het zal je helpen om een weloverwogen keuze voor een systeem te maken.


Gratis rekening