Bescherming

Hoe betrouwbaar is Tradzster?

Veiligheid is zeer belangrijk in de financiële wereld. Ook Tradzster hecht bijzonder veel aandacht aan veiligheid en het bijhorende vertrouwen. Wij zorgen daarom voor een optimale bescherming voor al onze cliënten.

1. Toezicht AFM en DNB

Tradzster heeft een vergunning als beleggingsonderneming en is volgens de Wet of het financieel toezicht (Wft) ingeschreven in het register van de AFM.

Klik hier om naar het register van de AFM te gaan.

Tradzster staat hiermee onder toezicht van AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank).

Via een notification for cross border services (Europees paspoort), mag Tradzster zijn diensten aanbieden in België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

2. Bescherming bij terugstorting

Bedragen kunnen enkel teruggeboekt worden naar een tegenrekening die persoonlijk op uw naam staat. Het is dus niet mogelijk om bedragen van uw effectenrekening over te boeken naar een rekening van iemand anders.

3. Maximale vermogensdekking en juridische bescherming

Het geldsaldo staat op een gesegregeerde rekening. Hierdoor blijft uw geld volledig gescheiden van de eigen gelden van de broker.

4. Maximale waarborgen voor je effecten en liquiditeiten

Uw rekening wordt door de SIPC (Securities Investor Protection Corporation) gewaarborgd tot $500.000 voor effecten waarvan $250.000 aan cash.